Menu Close

2018 онд шинээр борлуулж буй цаг бүртгэгчид

P160 цаг бүртгэгч

Хуруу болон алганы хээ уншдаг хосолсон төхөөрөмж

 • Хуруу – 3,000
 • Алганы хээ – 600
 • Цагийн бүртгэл – 100,000
 • Мэдээлэл авах – Флаш диск, дотоод сүлжээгээр
 • Дэлгэц – 3″ өнгөт
 • Тэжээл – 12В адаптер
 • Хэл – Монгол
 • D2 цаг бүртгэгч

  Хуруугаар бүртгэх, суурилуулалт шаардлагагүй төхөөрөмж

  • Хуруу – 1,000
  • Цагийн бүртгэл – 50,000
  • Мэдээлэл авах – Флаш диск, WiFi утасгүй сүлжээгээр
  • Дэлгэц – 3″ өнгөт
  • Тэжээл – 12В адаптер
  • Хэл – Англи

  MB20 цаг бүртгэгч

  Нүүр болон хурууны хээ хосолсон төхөөрөмж

  • Хуруу – 500
  • Нүүр –  200
  • Цагийн бүртгэл – 50,000
  • Мэдээлэл авах – Флаш диск, дотоод сүлжээгээр
  • Дэлгэц – 3″ өнгөт
  • Тэжээл – 12В адаптер
  • Хэл – Англи