Menu Close

Дэлхийн 85 оронд салбартай ZKTeco компанийн албан ёсны борлуулагч

Элмонте ХХК нь ZKteco компанийн албан ёсны борлуулагч компаниар 2010 оноос ажиллаж байгаа бөгөөд албан ёсны борлуулагчийн сертификатыг үйл ажиллагаанаас хамааран 1-2 жилээр олгодог.

  • Бид ZKTeco компанийн авилгын эсрэг бодлогын дагуу худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүн бүрээ БНХАУ-ын гаалийн албанд мэдүүлж татвар төлдөг.
  • Бид Монгол улсын хуулийн дагуу гаалийн татвар болон НӨАТ-ийг бараа бүтээгдэхүүн бүр дээр төлдөг.
  • Бид ажилтнуудынхаа нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалыг хуулийн дагуу үнэн зөвөөр мэдүүлж төлдөг.

Бидний зөв үйлдэл бүр бараа бүтээгдэхүүний үнийг бусдаас харьцангүй өндөр болгодог ч бид хэрэглэгчдэдээ нэг жилийн баталгаат бүтээгдэхүүн, тасралтгүй үйлчилгээг санал болгодог.

Яагаад?

Бид Хятадын дотоодын зах зээлд зориулагдсан ханз бичигтэй төхөөрөмжийг хууль бус програмаар англи хэлтэй болгож, гаальд мэдүүлэхгүйгээр авчирч, зах зээлд хямдаар зарж зөвхөн ашгийн төлөө ажилладдаггүй гэсэн үг. Бид нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан ажилладаг.  

Бүтээгдэхүүнүүдтэй танилцах